Mành hạt gỗ chữ Phúc Lộc Thọ trên Đầm Sen

Mành hạt gỗ Bồ Đề mẫu chữ Phúc Lộc Thọ Đầm Sen

Mẫu mành che phong thủy Bàn thờ hoặc treo cửa phòng thờ đẹp được yêu thích là mẫu rèm hạt gỗ Bồ Đề họa tiết chữ Phúc Lộc Thọ trên Đầm Sen, 2 hàng quả trám 2 bên, chân lượn sóng. Cách phối hạt giữa hạt nền màu trắng kem Bồ Đề. Họa tiết chữ Phúc Lộc Thọ, 2 hàng trám, chân lượn sóng Bồ Đề màu Nâu Cánh Gián. Đầm Sen phối lá Sen màu hạt Xanh, bông hoa màu Hồng Sen

Mẫu mành che phong thủy Bàn thờ hoặc treo cửa phòng thờ đẹp được yêu thích là mẫu rèm hạt gỗ Bồ Đề họa tiết chữ Phúc Lộc Thọ trên Đầm Sen, 2 hàng quả trám 2 bên, chân lượn sóng. Cách phối hạt giữa hạt nền màu trắng kem Bồ Đề. Họa tiết chữ Phúc Lộc Thọ, 2 hàng trám, chân lượn sóng Bồ Đề màu Nâu Cánh Gián. Đầm Sen phối lá Sen màu hạt Xanh, bông hoa màu Hồng Sen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *